Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
2 Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Sở Công Thương Điện
3 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công Thương Hóa chất
4 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công Thương Hóa chất
5 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công Thương Hóa chất
6 Cấp lại giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công Thương Hóa chất
7 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công Thương Hóa chất
8 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công Thương Hóa chất
9 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công Thương Hóa chất
10 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công Thương Hóa chất
11 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện (Giấy phép) sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công Thương Hóa chất
12 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương Sở Công Thương An toàn thực phẩm
13 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
14 Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công Thương Thương mại quốc tế
15 Cấp gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công Thương Thương mại quốc tế
16 Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công Thương Thương mại quốc tế
17 Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công Thương Thương mại quốc tế
18 Đăng ký hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp
19 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Sở Công Thương Dầu khí
20 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Sở Công Thương Dầu khí
  Trang    1   2   3   4   5   button   button