Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
2 Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
3 Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
4 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
5 Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
6 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
7 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
8 Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
9 Đăng ký đổi tên doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
10 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
11 Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
12 Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
13 Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
14 Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
15 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
16 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
17 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
18 Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
19 Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
20 Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
  Trang    1   2   3   4   5   button   button