Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp
2 Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp
3 Thủ tục thu hồi giấy đăng ký hoạt động hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư TTHC cấp tỉnh Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp
4 Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp
5 Cấp giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Việt Nam đi lao động có thời hạn ở nước ngoài (Đài Loan) tại Công an tỉnh Công an 19-Công an
6 Hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
7 Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
8 Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
9 Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
10 Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
11 Giảm, miễn thời hạn còn lại tại Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục Lao động xã hội Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
12 Tạm đình chỉ thi hành quyết định tại Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
13 Miễn chấp hành quyết định đưa vào Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động Xã hội Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
14 Hoãn chấp hành quyết định đưa vào Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động Xã hội Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
15 Đưa người chưa thành niên nghiện ma túy vào Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
16 Đưa người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh vào Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
17 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
18 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
19 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
20 Thủ tục trợ cấp 01 lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
  Trang    1   2   3   4   5   button   button