Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội Thu BHXH, BHYT
2 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện Bảo hiểm xã hội Thu BHXH, BHYT
3 Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc Bảo hiểm xã hội Thu BHXH, BHYT
4 Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội Thu BHXH, BHYT
5 Điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng Bảo hiểm xã hội Thu BHXH, BHYT
6 Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến Bảo hiểm xã hội Thu BHXH, BHYT
7 Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
8 Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
9 Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
10 Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
11 Khai quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
12 Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
13 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 Sở Tư pháp Hành chính tư pháp
14 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 Sở Tư pháp Hành chính tư pháp
15 Ghi vào sổ quốc tịch khi công dân Việt Nam thông báo có quốc tịch nước ngoài Sở Tư pháp Hành chính tư pháp
16 Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của người được nhập, được trở lại quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Hành chính tư pháp
17 Trở lại quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Hành chính tư pháp
18 Thôi quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Hành chính tư pháp
19 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Hành chính tư pháp
20 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Hành chính tư pháp
  Trang    1   2   3   4   5   button   button