Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Sở/Ban/Ngành
Huyện/Thành phố

 

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẮC GIANG

 

 

Địa chỉ: Khu liên cơ quan Quảng trường 3/2 TP. Bắc Giang.

Điện thoại lễ tân: (0240)3 531 111 - Số ĐT tổng đài: (0240)3 818 818

Email: hcc@bacgiang.gov.vn - Website: hcc.bacgiang.gov.vn

 

 

 
 
 


 

Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả