Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Sở/Ban/Ngành
Huyện/Thành phố

 

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẮC GIANG

 

 

Địa chỉ: Trụ sở Liên cơ quan (giữa Tòa nhà A và B), Quảng trường 3/2, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại lễ tân: (0240) 3531.111 - Số điện thoại tổng đài: (0240) 3818.818

Email: hcc@bacgiang.gov.vn - Website: hcc.bacgiang.gov.vn

 

DANH SÁCH CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TRỰC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ

TT

Cơ quan, đơn vị

Số điện thoại

 

TT

Cơ quan, đơn vị

Số điện thoại

1

Ban Quản lý KCN

0204.3662.001

11

Sở Lao động, TB & XH

0204.3529.282

2

Bảo hiểm xã hội tỉnh

02043 662 009

12

Sở Ngoại vụ

0204.3662.004

3

Cục Thuế tỉnh

02043 662 010

13

Sở Nội vụ

0204.3662.001

4

Công an tỉnh

Đang cập nhật

14

Sở Nông nghiệp và PTNT

0204.3823.829

5

Điện lực tỉnh

02043 669 888

15

Sở Tài chính

0204.3550500

6

Sở Công thương

0204.3854.466

16

Sở Tài nguyên & MT

0204.3554895

7

Sở Giáo dục & Đào tạo

0204.3662.006

17

Sở Tư pháp

0204.3852.702

8

Sở Giao thông vận tải

0204.3662.002

18

Sở Văn hoá, TT & DL

0204.3555.805

9

Sở Kế hoạch & Đầu tư

0204.3823.139

19

Sở Xây dựng

0204.3555.689

10

Sở Khoa học & Công nghệ

0204.3662.011

20

Sở Y tế

0204.3555.760

 

 

 

21

Văn phòng UBND tỉnh

0204.3662.007

 

 
 


 

Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả