Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Sở/Ban/Ngành
Huyện/Thành phố


 

DANH BẠ BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
CỦA SỞ, BAN, NGÀNH
 
TT
Tên đơn vị
Thông tin liên hệ
1
Ban Quản lý các KCN
 
Địa chỉ: TT Điều hành KCN Đình Trám – Huyện Việt Yên
    T Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3661.089
Fax: 0240.3566.972
Trưởng bộ phận: Đ/c Vũ Trí Thế
 
2
Sở Công thương
 
Địa chỉ:  Số 45B – Đ. Hoàng Văn Thụ  - Tp. Bắc Giang
Điện thoai: 0240.3854466
Fax: 0240.3829.290
Trưởng bộ phận: Đ/c Nguyễn Xuân Trung
 
3
Sở Giáo dục và Đào tạo
 
Địa chỉ: Đ. Đàm Thận Huy – Tp. Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3823.711
Fax: 02403.859.598
Trưởng bộ phận: Đ/c Nguyễn Văn Đua
 
4
Sở Giao thông vận tải
 
Địa chỉtầng 1, tòa nhà khu liên cơ quan, đường Hoàng Văn Thụ, Tp. Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3854.229
Fax: 0240.3854.229
Trưởng bộ phận: Đ/c Trương Khắc Thúc
 
5
Sở Kế hoạch và Đầu tư
 
Địa chỉ: Đ. Nguyễn Gia Thiều – Tp. Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3823.139
Fax:
Trưởng bộ phận: Đ/c Nguyễn Vũ Điển
 
6
Sở Khoa học và Công nghệ
 
Địa chỉ: Số 71 – Đ. Nguyễn Văn Cừ - Tp. Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3511.889
Fax: 0240.3855.477
Trưởng bộ phận: Đ/c Nguyễn Thị Hương
 
7
Sở Lao động – TB & XH
 
Địa chỉ: Số 52 – Đ. Ngô Gia Tự - Tp. Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3529.282
Fax: 0240.3858.739
Trưởng bộ phận: Đ/c Hà Trung Kiên
 
8
Sở Nông nghiệp và PTNT
 
Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà khu liên cơ quan, đường Hoàng Văn Thụ, Tp. Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3854.693
Fax: 0240.3855.698
Trưởng bộ phận: Đ/c Vũ Trung Kiên
 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT:

 
Chi cục Bảo vệ thực vật
 
 
Địa chỉ: Số 05 – Đ. Giáp Hải – Xương Giang – Tp. Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3559.269
Fax: 0240.3559.330
Trưởng bộ phận: Đ/c Nguyễn Xuân Dũng
 
Chi cục thú y
 
Địa chỉ: Số167 – Đ. Giáp Hải – Xương Giang – Tp. Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3558936
Fax: 0240.3557.574
Trưởng bộ phận: Đ/c Vũ Quốc Hùng
 
 
Chi cục Kiểm lâm
 
 
Địa chỉ: Số 03 - Xương Giang – Tp. Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3851.651
Fax: 0240.3854.396
Trưởng bộ phận: Đ/c Hoàng Hồng Hải
 
Chi cục Đê điều và Phòng chống bão lụt
 
 
Địa chỉ: C6 – KDC số 02 – Đ. Lê Lợi - Tp. Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3854.522
Fax: 0240.3856.913
Trưởng bộ phận: Đ/c Trần Văn Hải
 
Chi cục Thủy Lợi
 
Địa chỉ: C6 – Khu dân cư số 02 – Đ. Lê Lợi - Tp. Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3854.675
Fax: 0240.3854.675
Trưởng bộ phận: Đ/c Vũ Đắc Biên
 
9
Sở Nội vụ
 
Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà khu liên cơ quan, đường Hoàng Văn Thụ, Tp. Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3854.484
Fax: 0240.3854450
Trưởng bộ phận: Đ/c Ngụy Thị Mai   - SĐT: 0983.040.809
 
10
Sở Tài chính
 
Địa chỉ: Số 01 – Đ. Nguyễn Cao – TP. Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3854.238
Fax: 0240.3858.802
Trưởng bộ phận: Đ/c Nguyễn Thế Toản
 
11
 
Sở Tài nguyên và Môi trường
 
 
Địa chỉ: Số 50 – Đ. Ngô Gia Tự - Tp. Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3554.895
Fax:  0240.3858.831
Trưởng bộ phận: Đ/c Nguyễn Thị Bích Hồng
 
12
Sở Thông tin và Truyền thông
 
Địa chỉ: Đ. Hoàng Văn Thụ - Tp Bắc Giang – T. Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3555.996
Fax: 0240.3555.995
Trưởng bộ phận: Đ/c Nguyễn Thị Mai
 
13
Sở Tư pháp
 
Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà khu liên cơ quan, đường Hoàng Văn Thụ, Tp. Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3852.702
Fax: 0240.3851.508
Trưởng bộ phận: Đ/c Đồng Khắc Tịnh
 
14
Sở Văn hóa, TT & DL
 
Địa chỉ: Số 74 – Đ. Nguyễn Thị Lưu –Tp. Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3555.805
Fax: 0240.3856.310
Trưởng bộ phận: Đ/c Hoàng Nam Tuy
 
15
Sở Xây dựng
 
Địa chỉ: Đ. Hùng Vương – Tp. Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3555.689
Fax: 0240.3554.778
Trưởng bộ phận: Đ/c Nguyễn Hữu Dũng
 
16
Sở Y tế
 
Địa chỉ: Đ. Hùng Vương – Tp. Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3555.760
Fax: 0240.3554.050
Trưởng bộ phận: Đ/c Ngô Thị Thu Hà
 
 
 


 

Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả