Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT (cấp tỉnh) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHYT
2 Thanh lý hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT (cấp tỉnh) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHYT
3 Thanh toán các dịch vụ kỹ thuật mới phát sinh tại cơ sở khám chữa bệnh (cấp tỉnh) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHYT
4 Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện đi nước ngoài định cư (cấp huyện) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
5 Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (cấp huyện) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
6 Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động tham gia hiểm xã hội bắt buộc đủ tuổi hưởng lương hưu hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (cấp huyện) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
7 Quyết toán trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (cấp huyện) Bảo hiểm xã hội Phòng, chống HIV/AIDS
8 Giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi (cấp tỉnh) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
9 Quyết toán chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con, người mẹ bị chết (cấp huyện) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
10 Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đang làm việc sinh con (cấp huyện) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
11 Quyết toán chế độ thai sản đối với người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi (cấp tỉnh) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
12 Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai (cấp huyện) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
13 Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động khám chữa bệnh ở nước ngoài (cấp huyện) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
14 Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm (cấp huyện) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
15 Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động (cấp huyện) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
16 Giải quyết di chuyển hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện bắt đầu hưởng chế độ, về nơi cư trú tại tỉnh, thành phố khác (cấp tỉnh) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
17 Giải quyết di chuyển hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện đang hưởng chế độ, về nơi cư trú tại tỉnh, thành phố khác (cấp tỉnh) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
18 Giải quyết di chuyển hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện bắt đầu hưởng chế độ, về nơi cư trú tại tỉnh, thành phố khác (cấp tỉnh) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
19 Giải quyết di chuyển hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện đang hưởng chế độ, về nơi cư trú tại tỉnh, thành phố khác (cấp tỉnh) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
20 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về (cấp tỉnh) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
  Trang    button   button   146   147   148   149   150   button   button