Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Quyết toán chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con, người mẹ bị chết (cấp huyện) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
2 Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đang làm việc sinh con (cấp huyện) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
3 Quyết toán chế độ thai sản đối với người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi (cấp tỉnh) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
4 Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai (cấp huyện) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
5 Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động khám chữa bệnh ở nước ngoài (cấp huyện) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
6 Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm (cấp huyện) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
7 Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động (cấp huyện) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
8 Giải quyết di chuyển hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện bắt đầu hưởng chế độ, về nơi cư trú tại tỉnh, thành phố khác (cấp tỉnh) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
9 Giải quyết di chuyển hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện đang hưởng chế độ, về nơi cư trú tại tỉnh, thành phố khác (cấp tỉnh) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
10 Giải quyết di chuyển hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện bắt đầu hưởng chế độ, về nơi cư trú tại tỉnh, thành phố khác (cấp tỉnh) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
11 Giải quyết di chuyển hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện đang hưởng chế độ, về nơi cư trú tại tỉnh, thành phố khác (cấp tỉnh) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
12 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về (cấp tỉnh) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
13 Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, chết (kể cả chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) (cấp tỉnh) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
14 Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (bao gồm cả người chờ đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí, người chờ đủ tuổi hưởng trợ cấp, người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc), người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chết (cấp tỉnh) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
15 Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, chết (cấp tỉnh) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
16 Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (bao gồm cả người chờ đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí, người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc), người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chết (cấp tỉnh) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
17 Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, chết (kể cả chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) (cấp tỉnh) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
18 Giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, chờ đủ tuổi hưởng trợ cấp (cấp tỉnh) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
19 Giải quyết hưởng lương hưu đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (cấp tỉnh) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
20 Giải quyết hưởng lương hưu đối với người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (cấp tỉnh) Bảo hiểm xã hội Thực hiện chính sách BHXH
  Trang    button   button   161   162   163   164   165   button   button