Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong trường hợp có sự thay đổi về tên cơ sở, địa chỉ kinh doanh, người quản lý chuyên môn, thay đổi phạm vi kinh doanh dược mà không thay đổi điều kiện kinh doanh dược. Sở Y tế Hành nghề dược
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược do hư hỏng, bị mất hoặc Thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Sở Y tế Hành nghề dược
3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Sở Y tế Hành nghề dược
4 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược Sở Y tế Hành nghề dược
5 . Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược (Trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế) Sở Y tế Hành nghề dược
6 Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp đưa khách du lịch ra nước ngoài và đưa khách du lịch vào Việt Nam Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
7 Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch ra nước ngoài Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
8 Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch vào Việt Nam (*) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
9 Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
10 Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
11 Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
12 Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
13 Thủ tục cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
14 Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
15 Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
16 Thủ tục cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
17 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
18 Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
19 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
20 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
  Trang    1   2   3   4   5   button   button