Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Golf Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao cho mọi người
2 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Yoga Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao cho mọi người
3 Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an 19-Công an
4 Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa Công an Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông
5 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên Công an Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông
6 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Công an Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông
7 Đăng ký xe tạm thời Công an Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông
8 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Công an Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông
9 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Công an Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông
10 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh Công an Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông
11 Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an cấp tỉnh Công an Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông
12 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh Công an Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông
13 Đăng ký, cấp biển số xe (bao gồm cả xe mô tô điện và xe máy điện tại Công an cấp tỉnh) Công an Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông
14 Xác nhận số chứng minh nhân dân (CMND) cho công dân Công an 19-Công an
15 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) Công an Cấp chứng minh nhân dân
16 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) Công an Cấp chứng minh nhân dân
17 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) Công an 19-Công an
18 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn Công an 19-Công an
19 Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công an Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
20 Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công an Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
  Trang    1   2   3   4   5   button   button