Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
2 Cho phép họp báo (trong nước) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
3 Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
4 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch* Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
5 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
6 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
7 Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
8 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
9 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
10 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
11 Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
12 Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
13 Thủ tục điều chỉnh* Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
14 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng* hoặc bị tiêu hủy Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
15 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện* Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
16 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
17 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
18 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
19 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
20 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
  Trang    1   2   3   4   5   button   button