Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
2 Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
3 Thủ tục cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
4 Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
5 Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
6 Thủ tục cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
7 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
8 Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
9 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
10 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
11 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao cho mọi người
12 Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao cho mọi người
13 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Gia đình
14 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Gia đình
15 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Gia đình
16 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Gia đình
17 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Gia đình
18 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Gia đình
19 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Vũ trường Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
20 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
  Trang    1   2   3   4   5   button   button