Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
2 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
3 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
4 Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
5 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
6 Thủ tục xác nhận, chứng thực các giấy tờ liên quan lĩnh vực đất đai Tài nguyên và Môi trường 12-Tài nguyên và Môi trường
7 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai Tài nguyên và Môi trường 12-Tài nguyên và Môi trường
8 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Tài nguyên và Môi trường 12-Tài nguyên và Môi trường
9 Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Tài nguyên và Môi trường 12-Tài nguyên và Môi trường
10 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện (trường hợp thu hồi do Thanh tra, kiểm tra... theo trình tự tại Điều 106 Luật Đất đai) Tài nguyên và Môi trường 12-Tài nguyên và Môi trường
11 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Tài nguyên và Môi trường 12-Tài nguyên và Môi trường
12 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Tài nguyên và Môi trường 12-Tài nguyên và Môi trường
13 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Tài nguyên và Môi trường 12-Tài nguyên và Môi trường
14 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do xác định lại hạn mức sử dụng đất; công nhận diện tích do sai số đo đạc bản đồ Tài nguyên và Môi trường 12-Tài nguyên và Môi trường
15 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Tài nguyên và Môi trường 12-Tài nguyên và Môi trường
16 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất Tài nguyên và Môi trường 12-Tài nguyên và Môi trường
17 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Tài nguyên và Môi trường 12-Tài nguyên và Môi trường
18 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghiệp Tài nguyên và Môi trường 12-Tài nguyên và Môi trường
19 Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Tài nguyên và Môi trường 12-Tài nguyên và Môi trường
20 Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Tài nguyên và Môi trường 12-Tài nguyên và Môi trường
  Trang    1   2   3   4   5   button   button