Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Tư pháp 14-Tư pháp
2 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Tư pháp 14-Tư pháp
3 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Tư pháp 14-Tư pháp
4 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Tư pháp 14-Tư pháp
5 Khai thuế tiêu thụ đặc biệt Cục thuế tỉnh Cấp huyện
6 Khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa - Trường hợp than do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến và tiêu thụ Cục thuế tỉnh Cấp huyện
7 Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác khoáng sản Cục thuế tỉnh Cấp huyện
8 Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Cục thuế tỉnh Cấp huyện
9 Khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Cục thuế tỉnh Cấp huyện
10 Khai quyết toán thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên) Cục thuế tỉnh Cấp huyện
11 Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên Cục thuế tỉnh Cấp huyện
12 Khai thuế năm đối với cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp và hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm Cục thuế tỉnh Cấp huyện
13 Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán Cục thuế tỉnh Cấp huyện
14 Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công Cục thuế tỉnh Cấp huyện
15 Khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê Cục thuế tỉnh Cấp huyện
16 Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công Cục thuế tỉnh Cấp huyện
17 Khai quyết toán thuế/ Hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế Cục thuế tỉnh Cấp huyện
18 Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với Công ty xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm trả phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác Cục thuế tỉnh Cấp huyện
19 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch Tư pháp 14-Tư pháp
20 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Tư pháp 14-Tư pháp
  Trang    1   2   3   4   5   button   button