Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Sở Công Thương Dầu khí
2 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải trong trường hợp khi hết thời hạn hiệu lực Sở Công Thương Dầu khí
3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải trong trường hợp thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa Điểm; thay đổi quy mô hoặc Điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký Sở Công Thương Dầu khí
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải trong trường hợp Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng Sở Công Thương Dầu khí
5 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương Dầu khí
6 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Sở Công Thương Dầu khí
7 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Sở Công Thương Dầu khí
8 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Sở Công Thương Dầu khí
9 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Sở Công Thương Dầu khí
10 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Sở Công Thương Công nghiệp tiêu dùng
11 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ trong trường hợp Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng Sở Công Thương An toàn thực phẩm
12 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Sở Công Thương An toàn thực phẩm
13 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Tài nguyên và Môi trường Đất đai
14 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
15 Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đầu tư
16 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đầu tư
17 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đầu tư
18 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đầu tư
19 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đầu tư
20 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đầu tư
  Trang    1   2   3   4   5   button   button