Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lao động
2 Thủ tục cấp gia hạn giấy phép xây dựng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lao động
3 Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lao động
4 Thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lao động
5 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng dự án Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lao động
6 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công đối với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lao động
7 Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lao động
8 Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lao động
9 Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các KCN Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đầu tư
10 Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đầu tư
11 Thủ tục Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đầu tư
12 Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đầu tư
13 Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đầu tư
14 Thủ tục Giãn tiến độ đầu tư Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đầu tư
15 Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đầu tư
16 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đầu tư
17 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đầu tư
18 Thủ tục nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đầu tư
19 Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đầu tư
20 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đầu tư
  Trang    1   2   3   4   5   button   button