Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ hội thảo giới thiệu thuốc Sở Y tế Dược mỹ phẩm
2 Cấp thẻ người giới thiệu thuốc Sở Y tế Dược mỹ phẩm
3 Đăng ký hồ sơ thương nhân Sở Y tế Dược mỹ phẩm
4 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do mỹ phẩm (CFS) Sở Y tế Dược mỹ phẩm
5 Cấp phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Sở Y tế Dược mỹ phẩm
6 Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Hội đồng giám định y khoa tỉnh thực hiện Sở Y tế Giám định y khoa
7 Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Hội đồng giám định y khoa tỉnh thực hiện Sở Y tế Giám định y khoa
8 Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Hội đồng giám định y khoa tỉnh thực hiện Sở Y tế Giám định y khoa
9 Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Hội đồng giám định y khoa tỉnh thực hiện Sở Y tế Giám định y khoa
10 Khám giám định thương tật lần đầu do Hội đồng giám định y khoa tỉnh thực hiện Sở Y tế Giám định y khoa
11 Khám giám định lại (Để sinh con thứ 3) Sở Y tế Giám định y khoa
12 Khám giám định lần đầu (Để sinh con thứ 3) Sở Y tế Giám định y khoa
13 Khám giám định sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự Sở Y tế Giám định y khoa
14 Khám GĐYK đối với Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP Sở Y tế Giám định y khoa
15 Khám GĐYK đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Sở Y tế Giám định y khoa
16 Khám giám định xác định mức độ khuyết tật Sở Y tế Giám định y khoa
17 Giám định tổng hợp đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Sở Y tế Giám định y khoa
18 Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Sở Y tế Giám định y khoa
19 Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Sở Y tế Giám định y khoa
20 Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng; giám định để thực hiện chế độ tử tuất; giám định đối với người lao động đã nghỉ hưu hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm mắc bệnh nghề nghiệp Sở Y tế Giám định y khoa
  Trang    1   2   3   4   5   button   button