Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Giải quyết thủ tục đăng ký mẫu con dấu của tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao, mang con dấu từ nước ngoài vào Việt Nam để sử dụng Công an Đăng ký, quản lý con dấu
2 Giải quyết thủ tục làm con dấu và đăng ký mẫu con dấu mới Công an Đăng ký, quản lý con dấu
3 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã Công an 19-Công an
4 Cấp giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Việt Nam đi lao động có thời hạn ở nước ngoài (Đài Loan) tại Công an cấp tỉnh Công an Quản lý xuất, nhập cảnh
5 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Công an Quản lý xuất, nhập cảnh
6 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Công an Quản lý xuất, nhập cảnh
7 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Công an Quản lý xuất, nhập cảnh
8 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Công an Quản lý xuất, nhập cảnh
9 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Công an Quản lý xuất, nhập cảnh
10 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an cấp tỉnh Công an Quản lý xuất, nhập cảnh
11 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua Trang thông tin điện tử Công an Quản lý xuất, nhập cảnh
12 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Công an Quản lý xuất, nhập cảnh
13 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam Công an Quản lý xuất, nhập cảnh
14 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Công an Quản lý xuất, nhập cảnh
15 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài Công an Quản lý xuất, nhập cảnh
16 thủ tục Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông Công an Quản lý xuất, nhập cảnh
17 Cấp lại hộ chiếu phổ thông Công an Quản lý xuất, nhập cảnh
18 Cấp hộ chiếu phổ thông Công an Quản lý xuất, nhập cảnh
19 Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài Công an Quản lý xuất, nhập cảnh
20 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thông tin và Truyền thông Xuất bản
  Trang    1   2   3   4   5   button   button