Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Sở Y tế Giám định y khoa
2 Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Sở Y tế Giám định y khoa
3 Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Sở Y tế Giám định y khoa
4 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo Sở Y tế An toàn thực phẩm
5 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT Sở Y tế An toàn thực phẩm
6 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Sở Y tế An toàn thực phẩm
7 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm quy định tại Khoản 3, Điều 1, Thông tư số 09/2014/TT-BYT trên địa bàn tỉnh Sở Y tế An toàn thực phẩm
8 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo (không bao gồm hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện) Sở Y tế An toàn thực phẩm
9 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT (không bao gồm hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện) Sở Y tế An toàn thực phẩm
10 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng (không bao gồm hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện) Sở Y tế An toàn thực phẩm
11 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm (không bao gồm hình thức hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện) Sở Y tế An toàn thực phẩm
12 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Sở Y tế An toàn thực phẩm
13 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Sở Y tế An toàn thực phẩm
14 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Sở Y tế An toàn thực phẩm
15 Cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Sở Y tế An toàn thực phẩm
16 Cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Sở Y tế An toàn thực phẩm
17 Cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy về an toàn thực phẩm Sở Y tế An toàn thực phẩm
18 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Sở Y tế Khám, chữa bệnh
19 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Khám, chữa bệnh
20 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi bị mất, rách, hỏng Sở Y tế Trạm, điểm sơ cứu chữ thập đỏ
  Trang    button   6   7   8   9   10   button   button