Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Tài nguyên và Môi trường 12-Tài nguyên và Môi trường
2 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Tài nguyên và Môi trường 12-Tài nguyên và Môi trường
3 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Tài nguyên và Môi trường 12-Tài nguyên và Môi trường
4 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Tài nguyên và Môi trường 12-Tài nguyên và Môi trường
5 Thủ tục hành chính giải quyết tranh chấp đất đai Tài nguyên và Môi trường 12-Tài nguyên và Môi trường
6 Chuyển nhượng Giấy phép khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên khoáng sản, địa chất
7 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên khoáng sản, địa chất
8 Cấp giấy phép khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên khoáng sản, địa chất
9 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên khoáng sản, địa chất
10 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên khoáng sản, địa chất
11 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên khoáng sản, địa chất
12 Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên khoáng sản, địa chất
13 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên khoáng sản, địa chất
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc văn bản chấp thuận cho thuê mặt nước hồ chứa để nuôi trồng thủy sản, kinh doanh du lịch, giải trí đối với các hồ do cấp tỉnh quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên nước
15 Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên nước
16 Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô vừa và nhỏ. Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên nước
17 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy vừa và nhỏ TTHC cấp tỉnh Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp
18 Cấp giấy phép hành nghề khoan dưới nước quy mô vừa và nhỏ Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên nước
19 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên và Môi trường cấp phép Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên nước
20 Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 0,1m3/giây đến dưới 1,0m3/giây; Khai thác nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên nước
  Trang    button   6   7   8   9   10   button   button