Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Xác định trường hợp được bồi thường do tai biến trong tiêm chủng. Sở Y tế Y tế dự phòng
2 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước đối với cơ sở có trụ sở sản xuất thuốc đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Sở Y tế Dược mỹ phẩm
3 Cấp phép nhập khẩu thuốc không vì mục đích thương mại theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 60 của Luật Dược Sở Y tế Dược mỹ phẩm
4 Cấp, cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc và điều chỉnh nội dung thông tin thuốc đã được cấp Giấy xác nhận đối với hình thức thông tin thuốc theo quy định tại Khoản 3 Điều 105, Khoản 2 Điều 116 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP Sở Y tế Dược mỹ phẩm
5 Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 60 của Nghị định 54/2017/NĐ-CP Sở Y tế Dược mỹ phẩm
6 Hủy thuốc phải kiểm soát đặc biệt Sở Y tế Dược mỹ phẩm
7 Cấp phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc Sở Y tế Dược mỹ phẩm
8 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất (trừ cơ sở sản xuất được quy định tại Điều 50 của Nghị định này); cơ sở kinh doanh thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực Sở Y tế Hành nghề dược
9 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc phóng xạ Sở Y tế Hành nghề dược
10 Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ Sở Y tế Hành nghề dược
11 Điều chỉnh Công bố cơ sở đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược Sở Y tế Hành nghề dược
12 Công bố cơ sở đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược Sở Y tế Hành nghề dược
13 Đăng kí người thực hành chuyên môn tại cơ sở bán lẻ thuốc Sở Y tế Hành nghề dược
14 Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động Sở Y tế Hành nghề dược
15 Cấp điều chỉnh nội dung của Chứng chỉ hành nghề dược Sở Y tế Hành nghề dược
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với cơ sở kinh doanh thuốc cổ truyền Sở Y tế Hành nghề dược
17 Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Sở Y tế Hành nghề dược
18 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong trường hợp có sự thay đổi về tên cơ sở, địa chỉ kinh doanh, người quản lý chuyên môn, thay đổi phạm vi kinh doanh dược mà không thay đổi điều kiện kinh doanh dược. Sở Y tế Hành nghề dược
19 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược do hư hỏng, bị mất hoặc Thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Sở Y tế Hành nghề dược
20 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Sở Y tế Hành nghề dược
  Trang    button   6   7   8   9   10   button   button