Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thông tin và Truyền thông Xuất bản
2 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
3 Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
4 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
5 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
6 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
7 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
8 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
9 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
10 Cấp giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
11 Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
12 Đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
13 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
14 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
15 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
17 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
18 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
19 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
20 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
  Trang    button   6   7   8   9   10   button   button