Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục đăng ký đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời hạn dưới 90 ngày Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lao động
2 Thủ tục xác nhận lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lao động
3 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với trường hợp GPLĐ bị mất, hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lao động
4 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với trường hợp GPLĐ còn thời hạn ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lao động
5 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Lao động mà có nhu cầu tiếp tục làm việc cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lao động
6 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm khác vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật nhưng không thay đổi người sử dụng lao động Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lao động
7 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lao động
8 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp theo hình thức di chuyển nội bộ Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lao động
9 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp theo hình thức hợp đồng lao động Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lao động
10 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lao động
11 Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lao động
12 Thủ tục cấp gia hạn giấy phép xây dựng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lao động
13 Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lao động
14 Thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lao động
15 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng dự án Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lao động
16 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công đối với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lao động
17 Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lao động
18 Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lao động
19 Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các KCN Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đầu tư
20 Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đầu tư
  Trang    button   6   7   8   9   10   button   button