Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Khám giám định phúc quyết do vượt quá khả năng chuyên môn Sở Y tế Giám định y khoa
2 Khám giám định tổng hợp Sở Y tế Giám định y khoa
3 Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát Sở Y tế Giám định y khoa
4 Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động Sở Y tế Giám định y khoa
5 Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần Sở Y tế Giám định y khoa
6 Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai Sở Y tế Giám định y khoa
7 Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất Sở Y tế Giám định y khoa
8 Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động Sở Y tế Giám định y khoa
9 Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp Sở Y tế Giám định y khoa
10 Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động Sở Y tế Giám định y khoa
11 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra giảm Sở Y tế An toàn thực phẩm
12 Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. Sở Y tế An toàn thực phẩm
13 Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Sở Y tế An toàn thực phẩm
14 Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Sở Y tế An toàn thực phẩm
15 Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố. Sở Y tế Khám, chữa bệnh
16 Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc Sở Y tế Dược mỹ phẩm
17 Công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong hành nghề dược Sở Y tế Dược mỹ phẩm
18 Kiểm tra và công nhận thành thạo ngôn ngữ trong hành nghề dược Sở Y tế Dược mỹ phẩm
19 Công nhận làng nghề truyền thống Phát triển Nông thôn
20 Công nhận nghề truyền thống Phát triển Nông thôn
  Trang    button   6   7   8   9   10   button   button