Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng. Sở Tài nguyên và Môi trường Khí tượng, thuỷ văn
2 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng Sở Tài nguyên và Môi trường Khí tượng, thuỷ văn
3 Cấp giấy phép khí tượng thuỷ văn Sở Tài nguyên và Môi trường Khí tượng, thuỷ văn
4 Thủ tục thẩm định hồ sơ cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường Đo đạc và bản đồ
5 Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường Đo đạc và bản đồ
6 Hồ sơ gia hạn san gạt mặt bằng, hạ cốt nền Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên khoáng sản, địa chất
7 Hồ sơ gia hạn san gạt mặt bằng, hạ cốt nền Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên khoáng sản, địa chất
8 Gia hạn chấp thuận khai thác đất đắp nền công trình xây dựng, san gạt mặt bằng, hạ cốt nền Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên khoáng sản, địa chất
9 Chấp thuận cho san gạt mặt bằng, hạ cốt nền Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên khoáng sản, địa chất
10 Chấp thuận khai thác đất đắp nền công trình xây dựng, san gạt mặt bằng, hạ cốt nền Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên khoáng sản, địa chất
11 Đóng cửa mỏ khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên khoáng sản, địa chất
12 Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên khoáng sản, địa chất
13 Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên khoáng sản, địa chất
14 Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên khoáng sản, địa chất
15 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên khoáng sản, địa chất
16 Giải quyết tranh chấp đất thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh (lần đầu) Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
17 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
18 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận QSD đất, QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
19 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
20 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
  Trang    1   2   3   4   5   button   button