Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
Công bố lại cảng thuỷ nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài (Trường hợp Quyết định công bố hết hiệu lực; thay đổi chủ sở hữu; thay đổi kết cấu công trình cảng, vùng đất, vùng nước hoặc thay đổi công dụng của cảng).

 15.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải; cán bộ tiếp nhận kiểm tra, nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn lập lại; nếu hồ sơ đầy đủ thì vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Địa chỉ: Nhà A, Trụ sở liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;

Điện thoại: 0240.3555.376;

Fax: 02403.854.229;

Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ, hoàn thiện văn bản đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa đề nghị Bộ Giao thông vận tải quyết định công bố lại cảng thuỷ nội địa.

Bước 3: Bộ Giao thông vận tải xem xét ban hành Quyết định công bố cảng thuỷ nội địa và gửi về Sở Giao thông vận tải.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.

Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

15.2. Cách thức thực hiện:

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải hoặc gửi qua đường bưu chính.

15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa theo (theo mẫu).

- Văn bản hợp pháp về chuyển nhượng cảng và hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu hoặc văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sáp nhập (trong trường hợp do thay đổi chủ sở hữu);

- Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh các nội dung thay đổi (trong trường hợp có sự thay đổi về kết cấu công trình cảng, vùng nước, vùng đất, công dụng của cảng);

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

15.4. Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

15.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

15.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giao thông vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải.

15.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định công bố cảng thủy nội địa.

15.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.

15.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

Đơn đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa.

15.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

15.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014

- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa.

 

In thủ tục hành chính:
Các thủ tục khác: