Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
Chấp thuận điều chỉnh phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương

 28.1. Trình tự thực hiện:

            Bước 1: Trường hợp phải thay đổi phương án thi công công trình, chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thi công công trình gửi hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải;

            - Địa chỉ: Toà nhà khối cơ quan chuyên môn, khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3/2, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;

            - Điện thoại: 0240.3555.376;

            - Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

            - Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

            - Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giao thông vận tải có văn bản yêu cầu chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

            Bước 2:

            Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận phương án điều chỉnh. Trường hợp không chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông hoặc cần kéo dài thời gian xem xét, Sở Giao thông vận tải phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và thời gian cần kéo dài thêm.

            Bước 3: Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

            - Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

            28.2. Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải hoặc gửi qua đường bưu chính.

            28.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

            a) Thành phần hồ sơ:

            - Văn bản đề nghị chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT.

            - Phương án thi công công trình.

            - Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực thi công công trình, bao gồm:

            + Thuyết minh chung về phương án;

            + Bản vẽ mặt bằng tổng thể thể hiện phương án bố trí báo hiệu bảo đảm an toàn giao thông, vị trí các trạm điều tiết khống chế, bố trí phương tiện điều tiết khống chế;

            + Phương án bố trí nhân lực;

            + Quy chế hướng dẫn phương tiện qua khu vực thi công;

            + Thời gian thực hiện phương án.

            - Đối với phương án điều chỉnh phải nêu rõ lý do điều chỉnh cho mỗi trường hợp.

            b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

            28.4. Thời hạn giải quyết:

            - Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

            28.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

            28.6. Cơ quan thực hiện TTHC:

            a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

            b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

            c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải;

            d) Cơ quan phối hợp: Không có.

            28.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

            - Văn bản chấp thuận.

            28.8. Phí, lệ phí: Không có.

            28.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

            Văn bản đề nghị chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa. 

            28.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.

            28.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

            - Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

            - Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 5/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa.


In thủ tục hành chính:
Các thủ tục khác: