Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
Xác định trường hợp được bồi thường do tai biến trong tiêm chủng.

 1.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trường hợp người được tiêm chủng hoặc thân nhân của người được tiêm chủng cho rằng mình hoặc thân nhân của mình thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ chuẩn bị hồ sơ gửi đến Cửa số 21 Sở Y tế - Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang

- Địa chỉ: Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được đơn và các giấy tờ hợp lệ, nếu xác định yêu cầu thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở Y tế thì  phải thụ lý và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý đơn cho người bị thiệt hại hoặc thân nhân của người bị thiệt hại. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì Sở Y tế có văn bản hướng dẫn người bị thiệt hại bổ sung.

     Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu của người bị thiệt hại, Sở Y tế phải hoàn thành việc xác định nguyên nhân gây tai biến, mức độ tổn thương và thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu đồng thời báo cáo Bộ Y tế.

     1.2. Cách thức thực hiện:

Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cửa số 21 Sở Y tế - Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang

1.3. Hồ sơ:

 I, Thành phần hồ sơ gửi Sở Y tế bao gồm:

- Đơn yêu cầu xác định nguyên nhân gây tai biến và mức độ tổn thương

- Phiếu, sổ xác nhận tiêm chủng loại vắc xin có liên quan

- Giấy ra viện, hóa đơn thanh toán chi phí khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, vận chuyển bệnh nhân (bản chính hoặc bản sao có chứng thực)

- Giấy chứng tử (trong trường hợp bị tử vong)

- Các giấy tờ khác có liên quan chứng minh tai biến hoặc thiệt hại khác (nếu có)

II, Số lượng hồ sơ: không quy định

1.4. Thời hạn giải quyết:

15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện:

     Người được tiêm chủng hoặc thân nhân của người được tiêm chủng

1.6. Cơ quan thực hiện TTHC:          Sở Y tế

1.7. Kết quả thực hiện TTHC:           Văn bản thông báo.

1.8. Phí, lệ phí: không

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:        Không.

1.10. Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: không

 

1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 của Quốc hội ngày 21/11/2007. Hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

- Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014

- Quyết định số 296/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang.

 

In thủ tục hành chính: