Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1).
2 Thẩm định công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ Quy hoạch xây dựng, bản đồ phục vụ công tác lập dự án và thiết kế xây dựng (đối với công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước)
3 Tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng.
4 Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhà ở và các lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng.
5 Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng (giấy chứng nhận) do Chủ đầu tư gửi đến.
6 Tiếp nhận báo cáo của Chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng
7 Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở xây dựng công trình nhóm C sử dụng các nguồn vốn không phải vốn ngân sách.
8 Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở xây dựng công trình nhóm B sử dụng các nguồn vốn không phải vốn ngân sách.
9 Thông báo thông tin về văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
10 Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B,C.
11 Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng.
12 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng
13 Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (Trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2).
14 Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2
15 Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề cho kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình.
16 Cấp lại chứng chỉ hành nghề cho kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình.
17 Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
18 Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng.
19 Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.
20 Cho phép đầu tư dự án khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên.
  Trang    1   2