Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất (trừ cơ sở sản xuất được quy định tại Điều 50 của Nghị định này); cơ sở kinh doanh thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực
2 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc phóng xạ
3 Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ
4 Điều chỉnh Công bố cơ sở đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược
5 Công bố cơ sở đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược
6 Đăng kí người thực hành chuyên môn tại cơ sở bán lẻ thuốc
7 Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động
8 Cấp điều chỉnh nội dung của Chứng chỉ hành nghề dược
9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với cơ sở kinh doanh thuốc cổ truyền
10 Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
11 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong trường hợp có sự thay đổi về tên cơ sở, địa chỉ kinh doanh, người quản lý chuyên môn, thay đổi phạm vi kinh doanh dược mà không thay đổi điều kiện kinh doanh dược.
12 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược do hư hỏng, bị mất hoặc Thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
13 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
14 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược
15 . Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược (Trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế)
16 Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm
17 Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
18 Cấp giấy phép vận chuyển hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ