Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng kí hành nghề dược trong trường hợp cơ sở kinh doanh đề nghị
2 Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng kí hành nghề dược trong trường hợp cá nhân đơn phương đề nghị
3 Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc (cấp liên thông với cấp giấy GPs)
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu đối với trường hợp bổ sung phạm vi kinh doanh
5 Thẩm định điều kiện sản xuất thuốc từ dược liệu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
6 Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) (trừ những cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc thuộc thẩm quyền của Cục Quản lý dược).
7 Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) (trừ những cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc thuộc thẩm quyền của Cục Quản lý dược).
8 Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) (trừ những cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc thuộc thẩm quyền của Cục Quản lý dược).
9 Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) khi thay đổi/bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản thuốc
10 Cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP):
11 Cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP)
12 Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP)
13 Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP):
14 Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
16 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
17 Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc/Thay đổi địa điểm, điều kiện kinh doanh
18 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
19 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược
20 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hành nghề dược ở Việt Nam (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế)
  Trang    1   2