Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
2 Thông báo về việc tìm việc làm hàng tháng
3 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm
4 Hỗ trợ học nghề cho đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
5 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)
6 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)
7 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động thuộc đối tượng còn lại theo quy định tại Điều 53 Luật Việc làm
8 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động không thực hiện thông báo v/v tìm kiếm việc làm trong 03 tháng liên tục theo quy định hoặc 02 lần người lao động từ chối việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang giới thiệu mà không có lý do chính đáng theo quy định
9 Giải quyết chế độ tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
10 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
11 Giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp
12 Hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc dự án hỗ trợ hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
13 Đăng ký hợp đồng lao động cá nhân ( Xuất khẩu lao động )
14 Hướng dẫn, đăng ký hợp đồng lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày
15 Thu hồi giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp
16 Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm.
17 Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm
18 Thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập trung tâm giới thiệu việc làm của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, tổ chức chính trị – xã hội đặt trụ sở hoạt động trên địa bàn trình UBND tỉnh
19 Thành lập trung tâm giới thiệu việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20 Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
  Trang    1   2