Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông
2 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên
3 Xét cấp kinh phí hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
4 Tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
5 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
6 Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học phổ thông
7 Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam
8 Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học phổ thông
9 Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông
10 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
11 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục
12 Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
13 Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục
14 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên
15 Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp
16 Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
17 Thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
18 Thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
19 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
20 Thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp
  Trang    1   2   3   4