Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
2 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên
3 Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia
4 Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia
5 Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
6 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)
7 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học
8 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên
9 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
10 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông
11 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
12 Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
13 Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam
14 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
15 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
16 Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
17 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
18 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục
19 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học
20 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
  Trang    1   2   3   4