Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
Hoạt động thanh toán (3 thủ tục)
1 Thủ tục tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng
2 Thủ tục mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Kho bạc Nhà nước trên địa bàn
3 Thủ tục mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Kho bạc Nhà nước khác địa bàn
Hoạt động kho quỹ (4 thủ tục)
1 Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình bảo quản
2 Thủ tục giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông
3 Thủ tục giám định tiền giả, tiền nghi giả
4 Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình lưu thông, do bị lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất
Hoạt động tiền tệ (3 thủ tục)
1 Thủ tục đề nghị chiết khấu giấy tờ có giá theo phương thức gián tiếp
2 Thủ tục đề nghị cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu tại NHNN
3 Thủ tục đề nghị chiết khấu giấy tờ có giá theo phương thức trực tiếp
Hoạt động ngoại hối (14 thủ tục)
1 Thủ tục xác nhận đăng ký khoản vay trung, dài hạn nước ngoài theo phương thức tự vay tự trả của doanh nghiệp có kim ngạch vay đến 10 triệu USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương)
2 Thủ tục xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay trung, dài hạn nước ngoài theo phương thức tự vay tự trả của doanh nghiệp có kim ngạch vay đến 10 triệu USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương)
3 Thủ tục xác nhận đăng ký tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp
4 Thủ tục xác nhận cho tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép
5 Thủ tục cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào
6 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ
7 Thủ tục cấp giấy phép thu Nhân dân tệ tiền mặt
8 Thủ tục cấp giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia
9 Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức kinh tế làm dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ.
10 Thủ tục cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh cho cá nhân xuất cảnh qua cửa khẩu Việt Nam bằng hộ chiếu (trừ trường hợp cá nhân là người Việt Nam đi định cư ở nước ngoài)
11 Thủ tục cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh cho cá nhân đi định cư ở nước ngoài xuất cảnh qua cửa khẩu Việt Nam bằng hộ chiếu
12 Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ
13 Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài
14 Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ
Lĩnh vực Hành chính khác (6 thủ tục)
1 Thủ tục điều chỉnh thông tin ngân hàng khi Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có sự thay đổi
2 Thủ tục huỷ bỏ mã ngân hàng của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trên địa bàn
3 Thủ tục Cấp mã ngân hàng cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trên địa bàn
4 Thủ tục tuyển dụng cán bộ - công chức loại A vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Chi Nhánh tỉnh, thành phố
5 Thủ tục tuyển dụng cán bộ - công chức loại B, C vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Chi Nhánh tỉnh, thành phố
6 Thủ tục tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng (37 thủ tục)
1 Thủ tục Thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn của Công ty cho thuê tài chính cổ phần
2 Thủ tục Chấp thuận thực hiện nghiệp vụ cho thuê vận hành của các công ty cho thuê tài chính cổ phần
3 Thủ tục chấp thuận thay đổi tên, địa điểm của sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng
4 Thủ tục chấp thuận sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép đối với Ngân hàng thương mại cổ phần (không bao gồm Ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ)
5 Thủ tục chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm Tổng giám đốc của Ngân hàng thương mại cổ phần
6 Thủ tục Thông báo điều kiện khai trương hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
7 Thủ tục sửa đổi, bổ sung điều lệ, thay đổi một số nội dung trong giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần
8 Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần
9 Thủ tục chấp thuận thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần
10 Thủ tục chuẩn y danh sách ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát ngân hàng thương mại cổ phần
11 Thủ tục chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần
12 Thủ tục chấp thuận việc mua lại cổ phần làm giảm vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần
13 Thủ tục chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của ngân hàng thương mại cổ phần
14 Thủ tục chấp thuận thành lập công ty kiều hối trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần
15 Thủ tục chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
16 Thủ tục chấp thuận mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của ngân hàng
17 Thủ tục xác nhận đăng ký mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, ATM
18 Thủ tục chấp thuận mở sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại ở trong nước
19 Chuyển nhượng cổ phần có ghi tên kể từ lần chuyển nhượng đầu tiên vượt quá 20% vốn điều lệ của công ty cho thuê tài chính cổ phần
20 Thủ tục thay đổi nội dung, phạm vi và thời gian hoạt động của Công ty cho thuê tài chính cổ phần
21 Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty cho thuê tài chính cổ phần
22 Thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty cho thuê tài chính cổ phần
23 Thủ tục thay đổi tên của Công ty cho thuê tài chính cổ phần
24 Thủ tục thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn của Công ty tài chính cổ phần
25 Thủ tục chuyển nhượng cổ phần có ghi tên vượt quá tỷ lệ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam của Công ty tài chính cổ phần
26 Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty tài chính cổ phần
27 Thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ của công ty tài chính cổ phần
28 Thủ tục thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời gian hoạt động và Điều lệ của Công ty tài chính cổ phần
29 Thủ tục đăng ký mở Phòng giao dịch của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
30 Thủ tục mở chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ
31 Thủ tục thay đổi địa điểm đặt chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ cùng địa bàn tỉnh, thành phố
32 Thủ tục thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ
33 Thủ tục mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động phòng giao dịch của tổ chức tài chính quy mô nhỏ cùng địa bàn tỉnh, thành phố
34 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động môi giới tiền tệ cho tổ chức tín dụng
35 Thủ tục tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi kết quả kiểm toán lại cho Ngân hàng Nhà nước.
36 Thủ tục tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi kết quả kiểm toán cho Ngân hàng Nhà nước
37 Thủ tục tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi thông báo cho Ngân hàng Nhà nước về tổ chức kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Cấp phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng (24 thủ tục)
1 Thủ tục Cấp giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
2 Thủ tục chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
3 Thủ tục chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương
4 Thủ tục chấp thuận mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
5 Thủ tục chấp thuận mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương
6 Thủ tục cấp lại hoặc đổi Giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân mất hoặc hư hỏng giấy phép)
7 Thủ tục chấp thuận thay đổi Giám đốc của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
8 Thủ tục chấp thuận thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
9 Thủ tục sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
10 Thủ tục chấp thuận thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
11 Thủ tục chấp thuận thay đổi phạm vi hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
12 Thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
13 Thủ tục chia Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
14 Thủ tục hợp nhất Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
15 Thủ tục chấp thuận thay đổi tên của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
16 Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở giải thể tự nguyện theo Nghị quyết của Đại hội thành viên
17 Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
18 Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bị phá sản
19 Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
20 Thủ tục chấp thuận tăng, giảm vốn điều lệ vượt mức quy định của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
21 Thủ tục thu hồi giấy phép trong trường hợp hợp nhất Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
22 Thủ tục tách Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
23 Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp chia Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
24 Thủ tục chấp thuận thay đổi Trưởng ban kiểm soát và các thành viên trong ban kiểm soát của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở