Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
2 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
3 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi
4 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi
5 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
6 Tiếp nhận học sinh người nước ngoài ở cấp Trung học cơ sở
7 Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước ở cấp Trung học cơ sở
8 Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học
9 Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở
10 Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục
11 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
12 Thành lập nhà trường, nhà trẻ
13 Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập
14 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
15 Thành lập cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông), trừ cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền của Bộ GD&ĐT
16 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
17 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục
18 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập
19 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ
20 Quy trình đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã
  Trang    1   2   3