Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Thủ tục xác nhận, chứng thực các giấy tờ liên quan lĩnh vực đất đai
2 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
3 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
4 Thủ tục xác nhận, chứng thực các giấy tờ liên quan lĩnh vực đất đai
5 Xác nhận tình trạng nhà đất ở
6 Hoà giải tranh chấp đất đai
7 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa hai hộ gia đình, cá nhân
8 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất
9 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân
10 Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất
11 Cấp đổi, xácnhậnbổsungvàoGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
12 Cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng
13 Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng
14 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
15 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác