Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Cấp giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Việt Nam đi lao động có thời hạn ở nước ngoài (Đài Loan) tại Công an cấp tỉnh
2 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam
3 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh
4 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
5 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
6 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
7 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an cấp tỉnh
8 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua Trang thông tin điện tử
9 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
10 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam
11 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
12 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài
13 thủ tục Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông
14 Cấp lại hộ chiếu phổ thông
15 Cấp hộ chiếu phổ thông
16 Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài
17 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua trang thông tin điện tử
18 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
19 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam
20 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
  Trang    1   2   3