Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua trang thông tin điện tử
2 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
3 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam
4 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
5 Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh
6 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông
7 Cấp lại hộ chiếu phổ thông
8 Cấp hộ chiếu phổ thông
9 Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài
10 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã
11 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam
12 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh
13 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
14 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
15 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
16 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an cấp tỉnh
17 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua mạng máy tính
18 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
19 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam
20 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
  Trang    1   2