Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã
2 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam
3 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh
4 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
5 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
6 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
7 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an cấp tỉnh
8 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua mạng máy tính
9 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
10 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam
11 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
12 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài
13 Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh
14 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông
15 Cấp lại hộ chiếu phổ thông
16 Cấp hộ chiếu phổ thông
17 Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài