Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
Giáo dục và đào tạo (65 thủ tục)
1 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên
2 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học
3 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài
6 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
7 Cấp phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và phân hiệu của những cơ sở này; trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp học trung học phổ thông) có yếu tố nước ngoài; cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế liên Chính phủ đề nghị cho phép thành lập; trường trung cấp chuyên nghiệp và phân hiệu của những cơ sở này
8 Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học
9 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
10 Cấp, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
11 Cấp, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường
12 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
13 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên
14 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông
15 Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động
16 Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
17 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
18 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
19 Công nhận danh hiệu thư viện trường học
20 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
21 Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
22 Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
23 Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia
24 Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
25 Đăng ký tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên
26 Đề nghị gia hạn đề án dạy và học bằng tiếng nước ngoài
27 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
28 Đình chỉ hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên
29 Gia hạn Đề án liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp có yếu tố nước ngoài
30 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên
31 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học
32 Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
33 Giải thể trường trung học phổ thông
34 Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp
35 Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
36 Miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh trung học phổ thông
37 Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh
38 Phê duyệt Đề án liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp có yếu tố nước ngoài
39 Mở phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
40 Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên
41 Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học
42 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp chuyên nghiệp
43 Sáp nhập, chia, tách Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
44 Thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp học trung học phổ thông) có yếu tố nước ngoài (trừ các cơ sở thuộc thẩm quyền Bộ GD&ĐT cấp)
45 Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông
46 Thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp
47 Thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
48 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
49 Thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
50 Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
51 Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp
52 Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục
53 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên
54 Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
55 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục
56 Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông
57 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
58 Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học phổ thông
59 Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học phổ thông
60 Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam
61 Tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
62 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
63 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên
64 Xét cấp kinh phí hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
65 Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông
Quy chế thi, tuyển sinh (3 thủ tục)
1 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông
2 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia
3 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (3 thủ tục)
1 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
2 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
3 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp