Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
Giáo dục và đào tạo (75 thủ tục)
1 Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
2 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
4 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
5 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại
6 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục
7 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại
8 Cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp hoạt động trở lại
9 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục
10 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại
11 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục
12 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục
13 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại
14 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục
15 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại
16 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
17 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại
18 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
19 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu)
20 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên
21 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập
22 Giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp
23 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)
24 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)
25 Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm)
26 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)
27 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên
28 Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên
29 Sáp nhập, chia tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp
30 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông
31 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên
32 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học
33 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú
34 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm
35 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục
36 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
37 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục
38 Thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp
39 Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông
40 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú
41 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục
42 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục
43 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục
44 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
45 Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập
46 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên
47 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
48 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số
49 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh
50 Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người
51 Bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
52 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
53 Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
54 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
55 Giải thể cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
56 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
57 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học
58 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục
59 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
60 Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
61 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
62 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
63 Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam
64 Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
65 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
66 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông
67 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
68 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên
69 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học
70 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)
71 Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
72 Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia
73 Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia
74 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên
75 Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
Quy chế thi, tuyển sinh (6 thủ tục)
1 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
2 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT)
3 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông
4 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia
5 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia
6 Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (3 thủ tục)
1 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
2 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
3 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp