Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
Đường bộ (66 thủ tục)
1 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
2 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn (Đối với xe máy chuyên dùng được tạm nhập, tái xuất)
3 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (Đối với xe máy chuyên dùng cải tạo, thay đổi mầu sơn hoặc Giấy chứng nhận đăng ký, biển số bị hỏng).
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số biển số xe máy chuyên dùng (Đối với xe máy chuyên bị mất Giấy chứng nhận đăng ký hoặc biển số)
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng tạm thời (Đối với xe máy chuyên dùng chưa đăng ký, khi di chuyển trên đường bộ phải đăng ký tạm thời)
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng (Đối với xe máy chuyên dùng đã đăng ký được mua, bán, cho, tặng, thừa kế trong tỉnh)
7 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng(Đối với xe máy chuyên dùng đã đăng ký, di chuyển đến tỉnh, thành phố khác)
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (Đối với xe máy chuyên dùng đã đăng ký tại tỉnh, thành phố khác di chuyển đến)
9 Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng (Đối với xe máy chuyên dùng bị mất, thanh lý hoặc bán ra nước ngoài)
10 Cấp mới Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô
11 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do thay đổi nội dung của giấy phép kinh doanh; do hết hạn Giấy phép hoặc cấp lại giấy phép do Giấy phép kinh doanh bị hư hỏng
12 Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị mất
13 Thủ tục cấp, cấp lại (khi hết hiệu lực, bị mất, bị hư hỏng) phù hiệu xe chạy tuyến cố định, xe buýt, hợp đồng, taxi, xe tải, xe công ten nơ, xe đầu kéo, cấp phù hiệu "xe nội bộ", cấp phù hiệu "xe trung chuyển"
14 Cấp biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch (cấp mới, cấp dổi do hết hạn)
15 Cấp biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch (cấp lại do mất, hỏng).
16 Thủ tục đăng ký khai thác tuyến
17 Thủ tục giảm số chuyến chạy xe trên tuyến
18 Ngừng khai thác tuyến đối với vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định
19 Ngừng khai thác trên tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt
20 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác
21 Công bố lại bến xe khách
22 Thủ tục công bố bến xe hàng vào khai thác
23 Cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện vận tải thương mại (Cấp mới, hết hạn, hư hỏng, mất)
24 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện vận tải phi thương mại và phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào (Cấp mới, hết hạn, hư hỏng, mất)
25 Gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào
26 Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia
27 Gia hạn đối với xe Campuchia khi hoạt động tại Việt Nam
28 Đăng ký biểu trưng xe taxi
29 Đăng ký màu sơn đặc trưng cho xe buýt
30 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
31 Cấp phép thi công nút giao đấu vào đường tỉnh
32 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên mạng lưới đường bộ trong phạm vi địa phương quản lý (quốc lộ ủy thác: QL31, QL37, QL279, QL17,... và các tuyến đường tỉnh, đường huyện đang khai thác)
33 Thẩm định Dự án đầu tư xây dựng
34 Thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật
35 Thẩm định Thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán công trình
36 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
37 Cấp giấy phép xe tập lái
38 Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô
39 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ôtô
40 Cấp mới giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3
41 Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3
42 Sát hạch và cấp mới giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
43 Cấp lại giấy phép lái xe quá hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm
44 Cấp lại giấy phép lái xe quá hạn sử dụng từ 01 năm trở lên
45 Cấp lại giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng
46 Cấp lại giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm
47 Cấp lại giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 1 năm trở lên
48 Cấp đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
49 Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp
50 Đổi giấy phép lái xe mô tô do ngành Công an cấp trước ngày 01/8/1995
51 Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp từ ngày 01/8/1995
52 Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài
53 Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe nước ngoài vào Việt Nam
54 Đổi, cấp lại bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa
55 Cấp mới giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô
56 Cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do thay đổi nội dung của giấy phép kinh doanh; do hết hạn giấy phép hoặc cấp lại giấy phép do giấy phép kinh doanh bị hư hỏng
57 Cấp lại giấy phép kinh doanh đối với trường hợp giấy phép bị mất
58 Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
59 Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia
60 Cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện vận tải thương mại (cấp mới, hết hạn, hư hỏng, mất)
61 Cấp giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện vận tải phi thương mại và phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào (cấp mới, hết hạn, hư hỏng, mất)
62 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh và đường huyện được giao quản lý
63 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu, biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh và đường huyện được giao quản lý
64 Chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào đường tỉnh.
65 Cấp phép thi công nút giao đầu nối vào đường tỉnh.
66 Gia hạn Giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Đường thủy (34 thủ tục)
1 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác
2 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác
3 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
5 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
6 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất, hỏng
9 Xoá đăng ký phương tiện thủy nội địa
10 Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thuỷ nội địa trên tuyến đường thủy nội địa địa phương
11 Công bố cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
12 Công bố lại cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài (Trường hợp Quyết định công bố hết hiệu lực; thay đổi chủ sở hữu; thay đổi kết cấu công trình cảng, vùng đất, vùng nước hoặc thay đổi công dụng của cảng).
13 Công bố lại cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài (Trường hợp đầu tư xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp cảng).
14 Công bố cảng thuỷ nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
15 Công bố lại cảng thuỷ nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài (Trường hợp Quyết định công bố hết hiệu lực; thay đổi chủ sở hữu; thay đổi kết cấu công trình cảng, vùng đất, vùng nước hoặc thay đổi công dụng của cảng).
16 Công bố lại cảng thuỷ nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài (Trường hợp đầu tư xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp cảng).
17 Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thuỷ nội địa
18 Cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa
19 Cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa
20 Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa (Trường hợp Giấy phép hoạt động hết hiệu lực; thay đổi chủ sở hữu; thay đổi vùng đất, vùng nước, công dụng của bến).
21 Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa (Trường hợp do thay đổi vùng đất, vùng nước, công dụng của bến).
22 Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô
23 Phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô (đối với bến phà, bến khách ngang sông đã có quyết định phê duyệt nhưng trong quá trình khai thác phát sinh các yếu tố bất hợp lý ảnh hưởng đến an toàn khai thác, cần phải điều chỉnh)
24 Thủ tục chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đường thủy nội địa đối với tổ chức, cá nhân người Việt Nam
25 Thủ tục chấp thuận vận tải khách ngang sông
26 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương
27 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương
28 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương
29 Chấp thuận điều chỉnh phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương
30 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương (trừ trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương)
31 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa (trừ trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương)
32 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương (đối với trường hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương)
33 Lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trên tuyến đường thủy nội địa địa phương.
34 Đổi, cấp lại bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa
Đăng kiểm (6 thủ tục)
1 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới (Tại Trung tâm kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông cơ giới Bắc Giang)
2 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới (Ngoài Trung tâm kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông cơ giới Bắc Giang)
3 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ
4 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ.
5 Thủ tục nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo
6 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng