Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
Báo chí (8 thủ tục)
1 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
2 Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí
3 Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (cơ quan, tổ chức nước ngoài)
4 Cho phép họp báo (cơ quan, tổ chức nước ngoài)
5 Cho phép họp báo (trong nước)
6 Phát hành thông cáo báo chí (Cơ quan, tổ chức nước ngoài)
7 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin
8 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (cơ quan, tổ chức trong nước)
Xuất bản (15 thủ tục)
1 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
2 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
3 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
4 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
5 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
6 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
7 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
8 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
9 Cấp giấy phép hoạt động in
10 Cấp lại giấy phép hoạt động in
11 Đăng ký hoạt động cơ sở in
12 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in
13 Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài
14 Cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
15 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
Bưu chính (6 thủ tục)
1 Cấp giấy phép bưu chính (trong phạm vi nội tỉnh)
2 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
3 Cấp lại giấy phép bưu chính khi giấy phép bưu chính hết hạn
4 Cấp lại giấy phép bưu chính khi giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
5 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
6 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Viễn thông và Internet (1 thủ tục)
1 Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông Internet
Trang thông tin điện tử (0 thủ tục)
Công nghệ thông tin, điện tử (0 thủ tục)
Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (16 thủ tục)
1 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
2 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
3 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
4 Thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan báo chí địa phương
5 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
6 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
7 Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
8 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
9 Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
10 Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
11 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
12 Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng
13 Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng
14 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt
15 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng
16 Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)
Thẩm định (0 thủ tục)