Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
An toàn sinh học (8 thủ tục)
1 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C và D
2 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
3 Công bố tiêu chuẩn áp dụng với trang thiết bị y tế loại A
4 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
5 Thủ tục đề nghị phê duyệt Danh mục kỹ thuật lần đầu
6 Thủ tục đề nghị phê duyệt Danh mục kỹ thuật bổ sung
7 Cho phép áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mói, phương pháp mới thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế
8 Thủ tục cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với Kỹ thuật, phương pháp đã được Bộ Y tế phân loại phẫu thuật, thủ thuật là loại đặc biệt, loại I, lần đầu tiên áp dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Khám, chữa bệnh (75 thủ tục)
1 Cấp thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh trong Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
2 Cấp Giấy phép hoạt động đối với bệnh xá công an
3 Cấp Giấy phép hoạt động đối với Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp
4 Hồ sơ công bố đủ điều kiện đối với Cơ sở dịch vụ Thẩm mỹ
5 Hồ sơ công bố đủ điều kiện đối với Cơ sở dịch vụ xoa bóp (Massage)
6 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
7 Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
8 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề (CCHN) khám bệnh, chữa bệnh (KCB) khi CCHN bị mất, bị hư hỏng hoặc bị thu hồi theo quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh
9 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề (CCHN) khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) đối với người Việt Nam trong trường hợp bị thu hồi theo quy định tại các điểm c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh
10 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề (CCHN) khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) đối với người Việt Nam trong trường hợp bị thu hồi theo quy định tại các điểm c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh
11 Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn của Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
12 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
13 Đăng kí hành nghề đối với trường hợp đã được cấp giấy phép hoạt động khi có sự thay đổi về nhân sự
14 Cấp Giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn thuộc thẩm quyền Sở Y tế
15 Cấp điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn thuộc thẩm quyền Sở Y tế khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập
16 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
17 Cấp Giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn thuộc thẩm quyền Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
18 Cấp Giấy phép hoạt động đối với bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm
19 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi
20 Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh
21 Cấp Giấy chứng nhận Bài thuốc gia truyền
22 Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật
23 Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm y tế xã, trạm xá
24 Cấp Giấy phép hoạt động đối với Phòng khám Đa khoa
25 Cấp Giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa
26 Cấp Giấy phép hoạt động đối với Phòng khám Y học cổ truyền
27 Cấp Giấy phép hoạt động đối với Phòng Xét nghiệm
28 Cấp Giấy phép hoạt động đối với Phòng Chẩn đoán hình ảnh, Phòng X-Quang
29 Cấp Giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh
30 Cấp Giấy phép hoạt động đối với Phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng
31 Cấp Giấy phép hoạt động đối với Cơ sở dịch vụ tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp
32 Cấp Giấy phép hoạt động đối với Cơ sở dịch vụ Chăm sóc sức khỏe tại nhà
33 Cấp Giấy phép hoạt động đối với Cơ sở dịch vụ Cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh
34 Cấp Giấy phép hoạt động đối với Cơ sở dịch vụ Kính thuốc
35 Hồ sơ công bố đủ điều kiện khám sức khỏe
36 Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
37 Cấp Giấy phép hoạt động đối với Cơ sở dịch vụ làm răng giả
38 Cấp Giấy phép hoạt động đối với các Cơ sở dịch vụ y tế khác
39 Thu hồi Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh đã được cấp Giấy phép hoạt động khi xin chấm dứt hoạt động
40 Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình
41 Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
42 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề (CCHN) khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) đối với người Việt Nam trong trường hợp bị thu hồi theo quy định tại các điểm c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh
43 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình độc lập thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
44 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc phòng khám đa khoa tư nhân hoặc khoa khám bệnh của bệnh viện đa khoa
45 Cấp bổ sung lồng ghép nhiệm vụ của phòng khám bác sỹ đối với trạm y tế xã
46 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm
47 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền
48 Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
49 Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
50 Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế
51 Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế
52 Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế
53 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm, thay băng, đếm mạch, đo huyết áp, đếm mạch
54 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ trồng răng giả
55 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà
56 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc
57 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh
58 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã
59 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã
60 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
61 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
62 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng Chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
63 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng Xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
64 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
65 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm
66 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
67 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn
68 Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền
69 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập
70 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền Sở Y tế
71 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
72 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
73 Thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe
74 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi.
75 Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh
Hành nghề dược (18 thủ tục)
1 Cấp giấy phép vận chuyển hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
2 Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
3 Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm
4 . Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược (Trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế)
5 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược
6 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược do hư hỏng, bị mất hoặc Thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
8 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong trường hợp có sự thay đổi về tên cơ sở, địa chỉ kinh doanh, người quản lý chuyên môn, thay đổi phạm vi kinh doanh dược mà không thay đổi điều kiện kinh doanh dược.
9 Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với cơ sở kinh doanh thuốc cổ truyền
11 Cấp điều chỉnh nội dung của Chứng chỉ hành nghề dược
12 Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động
13 Đăng kí người thực hành chuyên môn tại cơ sở bán lẻ thuốc
14 Công bố cơ sở đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược
15 Điều chỉnh Công bố cơ sở đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược
16 Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ
17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc phóng xạ
18 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất (trừ cơ sở sản xuất được quy định tại Điều 50 của Nghị định này); cơ sở kinh doanh thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực
Trạm, điểm sơ cứu chữ thập đỏ (4 thủ tục)
1 Cấp Giấy phép hoạt động cho trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
2 Cấp Giấy phép hoạt động cho điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
3 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm
4 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi bị mất, rách, hỏng
An toàn thực phẩm (16 thủ tục)
1 Công bố đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động đối với cơ sở y tế
2 Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động
3 Cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy về an toàn thực phẩm
4 Cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
5 Cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
6 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
7 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
8 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
9 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm (không bao gồm hình thức hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện)
10 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng (không bao gồm hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện)
11 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT (không bao gồm hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện)
12 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo (không bao gồm hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện)
13 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm quy định tại Khoản 3, Điều 1, Thông tư số 09/2014/TT-BYT trên địa bàn tỉnh
14 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
15 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT
16 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo
Giám định y khoa (18 thủ tục)
1 Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
2 Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
3 Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
4 Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng; giám định để thực hiện chế độ tử tuất; giám định đối với người lao động đã nghỉ hưu hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm mắc bệnh nghề nghiệp
5 Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
6 Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
7 Giám định tổng hợp đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
8 Khám giám định xác định mức độ khuyết tật
9 Khám GĐYK đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
10 Khám GĐYK đối với Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP
11 Khám giám định sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự
12 Khám giám định lần đầu (Để sinh con thứ 3)
13 Khám giám định lại (Để sinh con thứ 3)
14 Khám giám định thương tật lần đầu do Hội đồng giám định y khoa tỉnh thực hiện
15 Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Hội đồng giám định y khoa tỉnh thực hiện
16 Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Hội đồng giám định y khoa tỉnh thực hiện
17 Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Hội đồng giám định y khoa tỉnh thực hiện
18 Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Hội đồng giám định y khoa tỉnh thực hiện
Phòng, chống HIV/AIDS (14 thủ tục)
1 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện
2 Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự
3 Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất
4 Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ
5 Thủ tục đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng
6 Thủ tục đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người có tiền sử nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dục
7 Thủ tục chuyển tiếp bệnh nhân điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với cơ sở điều trị người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng
8 Thủ tục chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý
9 Thủ tục chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng cơ sở quản lý
10 Thủ tục thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS
11 Thủ tục cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
12 Cấp giấy chứng bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
13 Cấp Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV
14 Cấp lại Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV
Y tế dự phòng (1 thủ tục)
1 Xác định trường hợp được bồi thường do tai biến trong tiêm chủng.
Giám định pháp y (0 thủ tục)
Dược mỹ phẩm (27 thủ tục)
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
3 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
4 Cấp phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
5 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do mỹ phẩm (CFS)
6 Đăng ký hồ sơ thương nhân
7 Cấp thẻ người giới thiệu thuốc
8 Thủ tục Cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ hội thảo giới thiệu thuốc
9 Thủ tục Đăng ký lần đầu, đăng ký lại và đăng ký gia hạn các thuốc dùng ngoài sản xuất trong nước quy định tại Phụ lục V - Thông tư 44/2014/TT-BYT
10 Cho phép tổ chức, cá nhân xuất khẩu/nhập khẩu thuốc theo đường phi mậu dịch đối với thuốc thành phẩm không chứa hoạt chất là thuốc gây nghiện
11 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm
12 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
13 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT
14 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo
15 Duyệt dự trù thuốc thành phẩm gây nghiện, hướng tâm thần, thuốc thành phẩm tiền chất cho công ty bán buôn, cơ sở bán lẻ thuốc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài ngành (trừ các đơn vị trực thuốc Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải), cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo chuyên ngành Y-dược
16 Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế
17 Kê khai lại giá thuốc sản xuất tại Việt Nam đối với cơ sở có trụ sở sản xuất thuốc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố
18 Đăng ký thuốc gia công của thuốc đã có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (thuốc thuộc danh mục thuốc sản xuất trong nước nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Y tế địa phương quy định tại Phụ lục V - Thông tư 22/2009/TT-BYT)
19 Đăng ký thuốc gia công của thuốc chưa có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (thuốc thuộc danh mục thuốc sản xuất trong nước nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Y tế địa phương quy định tại Phụ lục V - Thông tư 22/2009/TT-BYT)
20 Đăng ký lại thuốc gia công (thuốc thuộc danh mục thuốc sản xuất trong nước nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Y tế địa phương quy định tại Phụ lục V - Thông tư 22/2009/TT-BYT)
21 Cấp phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc
22 Hủy thuốc phải kiểm soát đặc biệt
23 Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 60 của Nghị định 54/2017/NĐ-CP
24 Cấp phép nhập khẩu thuốc không vì mục đích thương mại theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 60 của Luật Dược
25 Cấp, cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc và điều chỉnh nội dung thông tin thuốc đã được cấp Giấy xác nhận đối với hình thức thông tin thuốc theo quy định tại Khoản 3 Điều 105, Khoản 2 Điều 116 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP
26 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước đối với cơ sở có trụ sở sản xuất thuốc đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
27 Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế