Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Cấp giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện vận tải phi thương mại và phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào (cấp mới, hết hạn, hư hỏng, mất)
2 Cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện vận tải thương mại (cấp mới, hết hạn, hư hỏng, mất)
3 Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia
4 Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
5 Cấp lại giấy phép kinh doanh đối với trường hợp giấy phép bị mất
6 Cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do thay đổi nội dung của giấy phép kinh doanh; do hết hạn giấy phép hoặc cấp lại giấy phép do giấy phép kinh doanh bị hư hỏng
7 Cấp mới giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô
8 Đổi, cấp lại bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa
9 Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe nước ngoài vào Việt Nam
10 Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài
11 Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp từ ngày 01/8/1995
12 Đổi giấy phép lái xe mô tô do ngành Công an cấp trước ngày 01/8/1995
13 Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp
14 Cấp đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
15 Cấp lại giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 1 năm trở lên
16 Cấp lại giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm
17 Cấp lại giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng
18 Cấp lại giấy phép lái xe quá hạn sử dụng từ 01 năm trở lên
19 Cấp lại giấy phép lái xe quá hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm
20 Sát hạch và cấp mới giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
  Trang    1   2   3   4