Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Gia hạn Giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
2 Cấp phép thi công nút giao đầu nối vào đường tỉnh.
3 Chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào đường tỉnh.
4 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu, biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh và đường huyện được giao quản lý
5 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh và đường huyện được giao quản lý
6 Cấp giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện vận tải phi thương mại và phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào (cấp mới, hết hạn, hư hỏng, mất)
7 Cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện vận tải thương mại (cấp mới, hết hạn, hư hỏng, mất)
8 Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia
9 Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
10 Cấp lại giấy phép kinh doanh đối với trường hợp giấy phép bị mất
11 Cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do thay đổi nội dung của giấy phép kinh doanh; do hết hạn giấy phép hoặc cấp lại giấy phép do giấy phép kinh doanh bị hư hỏng
12 Cấp mới giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô
13 Đổi, cấp lại bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa
14 Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe nước ngoài vào Việt Nam
15 Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài
16 Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp từ ngày 01/8/1995
17 Đổi giấy phép lái xe mô tô do ngành Công an cấp trước ngày 01/8/1995
18 Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp
19 Cấp đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
20 Cấp lại giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 1 năm trở lên
  Trang    1   2   3   4