Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
2 Thẩm định Thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán công trình
3 Thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật
4 Thẩm định Dự án đầu tư xây dựng
5 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên mạng lưới đường bộ trong phạm vi địa phương quản lý (quốc lộ ủy thác: QL31, QL37, QL279, QL17,... và các tuyến đường tỉnh, đường huyện đang khai thác)
6 Gia hạn Giấy phép thi công công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh
7 Cấp phép thi công nút giao đấu vào đường tỉnh
8 Chấp thuận điểm đấu nối vào đường tỉnh đang khai thác
9 Cấp phép thi công nút giao đầu nối vào quốc lộ (QL.31, QL.37, QL.279 và QL 17)
10 Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ ( QL.31, QL.37, QL.279 và QL 17)
11 Cấp phép thi công công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ ủy thác (QL31, QL37, QL279, QL17,...) và đường tỉnh đang khai thác
12 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu, biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ ủy thác (QL31, QL37, QL279, QL17,...) và đường tỉnh đang khai thác
13 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ ủy thác (QL31, QL37, QL279, QL17, QL 17…) và đường tỉnh đang khai thác
14 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
15 Đăng ký màu sơn đặc trưng cho xe buýt
16 Đăng ký biểu trưng xe taxi
17 Gia hạn đối với xe Campuchia khi hoạt động tại Việt Nam
18 Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia
19 Gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào
20 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện vận tải phi thương mại và phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào (Cấp mới, hết hạn, hư hỏng, mất)
  Trang    1   2   3   4