Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y
2 Tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) giống vật nuôi
3 Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 Đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh
5 Đăng ký công nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh
6 Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông
7 Thẩm định điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở do địa phương quản lý
8 Gia hạn Chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thú y
9 Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh
10 Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh
11 Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (sản phẩm động vật trong nước)
12 Kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao ( sản phẩm động vật trong nước)
13 Cấp Chứng chỉ hành nghề Tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật
14 Cấp chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống, cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật do địa phương quản lý
15 Cấp Chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật
16 Cấp Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y
17 Cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y
18 Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng
19 Cấp giấy công nhận vườn cây đầu dòng
20 Cấp giấy công nhận cây đầu dòng
  Trang    1   2