Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lặn biển thể thao giải trí Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao cho mọi người
2 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao cho mọi người
3 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Quần vợt Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao cho mọi người
4 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao cho mọi người
5 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Mô tô nước trên biển Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao cho mọi người
6 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Võ cổ truyền, Vovinam Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao cho mọi người
7 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Quyền anh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao cho mọi người
8 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Vũ đạo thể thao giải trí Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao cho mọi người
9 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao cho mọi người
10 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Thể dục thể hình và Fitness Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao cho mọi người
11 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao cho mọi người
12 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Thể dục thẩm mỹ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao cho mọi người
13 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Khiêu vũ thể thao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao cho mọi người
14 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Dù lượn và Diều bay Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao cho mọi người
15 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao cho mọi người
16 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Billiards & Snooker Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao cho mọi người
17 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bơi, Lặn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao cho mọi người
18 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karate Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao cho mọi người
19 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taewondo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao cho mọi người
20 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao cho mọi người
  Trang    1   2   3   4   5   button   button